Championship of Moldavia- 1952

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

P

1

Shofman M.

*

10.5

2

Cheremisin F.

*

10.0

3

Zhbankov L.

*

9.5

4

Zdavradynsky E.

*

9.5

5

Edelman A.

*

8.5

6

Levandovsky I.

*

8.5

7

Gorshtein M.

*

8.0

8

Shiriak L.

*

7.5

9

Kogan M.

*

7.5

10

Gelfer M.

*

7.5

11

Koshnitsky S.

*

6.0

12

Pernarovsky V.

*

5.5

13

Sosniuk V.

*

4.5

14

Khamaritov A.

*

1.0

15

Kubesh V.

*

1.0


database of games in PGN format ch_mol52.zip(games of 105)
Hosted by uCoz