15 Championship of Uzbekistan- Tashkent 1950

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

P

1

Tarasov V.

*

13.5(off contest)

2

Shakh-Zade G.

*

12.0

3

Yukhtman Y.

*

.

4

*

.

5

Kim

*

.

6

Mukhin E.

*

.

7

Ilyazov E.

*

.

8

Vishniatsky

*

.

9

Perevoznikov

*

.

10

Grushevsky

*

.

11

*

.

12

*

.

13

*

.

14

*

.

15

*

.

16

*

.


database of games in PGN format ch_uzb50.zip(2 games of 120???)