Championship of Moscow January-February 1949

1 Averbakh,Yuri L
&;
11111111112.0 / 15  
2 Lilienthal,Andor 0
&;
111101111111.0 / 15  
3 Estrin,Yacov 0
&;
011011119.0 / 15  
4 Simagin,Vladimir 01
&;
01011011018.5 / 15  
5 Yudovich,Mikhail M 0001
&;
110118.0 / 15 53.00
6 Bonch Osmolovsky,Mikhail 000
&;
001111118.0 / 15 50.00
7 Panov,Vasily N 01101
&;
000117.5 / 15 54.75
8 Zagoriansky,Evgeny 0001011
&;
001117.5 / 15 49.50
9 Chistiakov,Alexander Nikolaevi 00011
&;
01107.0 / 15 50.50
10 Steinsapir,Y 0001
&;
0117.0 / 15 49.00
11 Terpugov,Evgeny 0011001
&;
01017.0 / 15 48.50
12 Fridstein,German Samuilovich 1
&;
0006.5 / 15  
13 Konstantinopolsky,Alexander C 000011
&;
0106.0 / 15  
14 Abramov,Lev Yakovlevich 0000100011
&;
5.5 / 15  
15 Trupan,Vladilen 00100010
&;
05.0 / 15  
16 Ravinsky,Grigory Ionovich 00000000100111
&;
4.5 / 15  

Generated with ChessBase 8.0

Hosted by uCoz

database of games in PGN format ch_mos49.zip(120 games of 120)