10 Championship of Uzbekistan- 1945/6

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

P

1

Abdullaev

*

.

2

Khodzhibekov

*

.

3

Neelov

*

.

4

Freiman S.

*

.

5

Shakh-Zade G.

*

.

6

Kashipov

*

.

7

Kim

*

.

8

Loginov

*

.

9

Shlezinger

*

.

10

Sitnikov

*

.

11

Suleimanov

*

.

12

Teplov

*

.

13

Sharipov

*

.

14

Ganiev

*

.

15

Kuchmarj

*

.


V.Novichenko Ocherki istorii shahmat SSSR.1945 god 230 page
database of games in PGN format ch_uzb45.zip(games of 105)