8 Championship of Uzbekistan- 1940

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

P

1

Skripkin

*

12.0

2

Grechkin D.

*

11.5(off contest)

3

Rudnev N.

*

10.5

4

Kim

*

10.5

5

Khodzhibekov S.

*

9.5

6

*

.

7

Abdullaev

*

.

8

Naigof

*

.

9

Saidkhanov

*

.

10

Khodzhaev Z.

*

.

11

Goloshchapov

*

.

12

Venynj S.

*

.

13

Rakhimov S.

*

.

14

*

.

15

*

.

16

*

.


database of games in PGN format ch_uzb40.zip(games of 120)