Championship of Tadzhikistan- Stalinabad 1939

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

P

1

Rakhimov

*

10.0

2

Shakhrai

*

10.0

3

Shamsutdinov

*

8.5

4

Mukhitdinov I.

*

7.5

5

*

.

6

*

.

7

*

.

8

*

.

9

*

.

10

*

.

11

*

.

12

*

.

13

*

.


database of games in PGN format ch_tad39.zip(games of 78)