Semifinal of championship of Moscow-1935- October 1934

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

P

1

Podolny

*

6.5

2

Snegirev

*

6.0

3

Fogelevich

*

5.5

4

Marsky

*

5

Nemlikher

*

6

Orlov A.

*

7

Baturinsky V.

*

8

David A.

*

9

Imenitov

*

10

Baburin

*

Semifinal of championship of Moscow-1935- October 1934

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

P

1

Kamyshov M.

*

7.0

2

Chistiakov A.

*

7.0

3

Rabinovich P.

*

6.5

4

Lebedev

*

5

Levitin

*

6

Panchenko

*

7

Gribin

*

8

David G.

*

9

Kuryshkin

*

10

Kosolapov

*


Shakhmaty v SSSR 1934 229 page
database of games in PGN format sfchmo34.zip(3 games of 90)