1 Championship of Kazakhstan- Alma-Ata 26.3-3.4.1934

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

P

1

Lopatnikov

*

14.0

2

Dragomiretzky

*

13.5

3

Golev

*

13.0

4

Mandyshev

*

12.5

5

Suyungaliev

*

10.5

6

Sakharnov

*

9.0

7

Kokhanov

*

8.0

8

*

.

9

*

.

10

*

.

11

*

.

12

*

.

13

*

.

14

*

.

15

*

.

16

*

.


database of games in PGN format ch_kaz34.zip( games of 120)
Hosted by uCoz