3 Championship of Russia- Moscow 1928

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

P

1

Izmailov P.-Tomsk

*

1

1/2

1

1/2

0

1

1

1

1/2

1/2

1

1

1

10.0

2

Shebarshin M.-Leningrad

0

*

1/2

1/2

1/2

1

1

1

1

1

0

1

1/2

1

9.0

3

Panov V.-Moscow

1/2

1/2

*

0

1/2

1/2

1

1/2

0

1

1

1

1

1/2

8.0

4

Petrov D.-Leningrad Region

0

1/2

1

*

1/2

1

1/2

1

1/2

1/2

1

1

0

1/2

8.0

5

Vygodchikov K.-Smolensk

1/2

1/2

1/2

1/2

*

1/2

1/2

0

1/2

1

1

0

1

1

7.5

6

Kan I.-Moscow

1

0

1/2

0

1/2

*

1/2

0

1

1/2

1/2

1

1

1

7.5

7

Sokolov G.-Rosov-on-Don

0

0

0

1/2

1/2

1/2

*

0

1/2

1

1

1

1

1

7.0

8

Kosolapov S.-Kazan

0

0

1/2

0

1

1

1

*

1/2

0

1/2

1

1/2

0

6.0

9

Krushinsky I.-Ufa

0

0

1

1/2

1/2

0

1/2

1/2

*

1/2

0

1

0

1

5.5

10

Sokolsky A.-Samara

1/2

0

0

1/2

0

1/2

0

1

1/2

*

1/2

1

0

1

5.5

11

Gribin V.-Vladivostok

1/2

1

0

0

0

1/2

0

1/2

1

1/2

*

0

1

0

5.0

12

Korolev S.-Sevastopol

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

*

1

1

4.0

13

Kiselev I.-Sverdlovsk

0

1/2

0

1

0

0

0

1/2

1

1

0

0

*

-

4.0

14

Popov P.-Tver

0

0

1/2

1/2

0

0

0

1

0

0

1

0

+

*

4.0

15

Kutuzov-Arkhangelsk

1.0(4)-retired

16

Rokhlin Y.-Leningrad

3.0(6)-retired


Khasanov-Ocherki istorii shahmat v Tatarii,Kazan,2014 86,87 page
database of games in PGN format ch_rus28.zip(7 games of 91)