Championship of Moscow- 1900

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

P

1

Nenarokov V.

*

7.5

2

Nazarovsky S.

*

6.5

3

Levitsky S.

*

6.0

4

Falk R.

*

6.0

5

*

.

6

Goncharov A.

*

.

7

Bojarkov V.

*

.

8

Simson

*

.

9

*

.

10

*

.

11

*

.


Shahmatnyj Zhurnal 5-1900 136 page
database of games in PGN format ch_mos00.zip(1 game of 55)