Championship of Soviet Army Khabarovsk 1990

1 Nenashev,Alexander 2415 +45
&;
11111108.5 / 12  
2 Varavin,Viktor 2300 +134
&;
1111018.0 / 12  
3 Totsky,Leonid     0
&;
011117.0 / 12  
4 Deich,J     1
&;
1000116.5 / 12 35.75
5 Nasybullin,Vladislav 2350 -14 0
&;
116.5 / 12 35.25
6 Kharlov,Andrei 2425 -96 00
&;
1116.5 / 12 33.25
7 Chuchelov,Vladimir 2375 -41 0010
&;
110116.5 / 12 33.25
8 Budnikov,Alexandar 2400 -69 00
&;
1116.5 / 12 31.75
9 Gogichaishvili,Giorgi 2310 +33 0
&;
 116.0 / 11  
10 Semeniuk,Alexander A 2340 -65 00100
&;
115.5 / 12  
11 Ragozin,Evgeni 2290 -13 00110 0
&;
15.0 / 11  
12 Kramadzjan,Alexander     010000000
&;
2.5 / 12  
13 Krips,Gennadiy     1000000000
&;
2.0 / 12  
Average Elo: 2308 <=> Cat: 3

Generated with ChessBase 8.0

Hosted by uCoz

database of games in PGN format ch_vvs90.zip(78 games of 78)