Championship of "Zenit"- September-October 1984

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

P

1

Andrianov N.

*

9.5

2

Zhelnin V.

*

9.0

3

Titlianov Y.

*

8.5

4

Khasin Al.

*

8.5

5

Sherbakov V.

*

8.0

6

Vorotnikov V.

*

7.0

7

Naivelt M.

*

7.0

8

Filipenko A.

*

7.0

9

Bykov V.

*

6.0

10

Kalegin E.

*

6.0

11

Kaminsky I.

*

6.0

12

Kozirev A.

*

6.0

13

Khlusevich S.

*

6.0

14

Konstantinov S.

*

5.5

15

Durnopianov I.

*

5.0


database of games in PGN format ch_zen84.zip(14 games of 105)
Hosted by uCoz