Championship of "Zenit"- Moscow 10-31.3.1981

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

P

1

Gorelov S.

*

11.5

2

Kalinsky I.

*

10.5

3

Anikaev Y.

*

9.5

4

Khasin Al.

*

9.5

5

Arbakov V.

*

8.5

6

Gorshkov A.

*

8.5

7

Zhelnin V.

*

8.5

8

Polovodin I.

*

8.5

9

Arkhipov S.

*

7.5

10

Bakulin N.

*

7.0

11

Fedorov

*

6.5

12

Eljanov V.

*

6.5

13

Dronov

*

6.0

14

Pukshansky M.

*

5.0

15

Kamenets

*

3.5

16

Aleksandrov

*

3.0


database of games in PGN format ch_zen81.zip(20 games of 120)
Hosted by uCoz