Championship of "Zenit"(Leningrad region)- Leningrad 1-27.3.1980

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

P

1

Polovodin I.

*

12.0

2

Yermolinsky A.

*

10.5

3

Rusakov Y.

*

10.0

4

Platonov I.

*

9.5

5

Ionov S.

*

8.5

6

Cherepkov A.

*

8.5

7

Nikitinykh B.

*

8.0

8

Fedorov

*

8.0

9

Kiselev

*

7.0

10

Trubitsyn

*

6.5

11

Zarubin P.

*

6.0

12

Pukshansky M.

*

6.0

13

Stotyka

*

6.0

14

Kulikov

*

4.5

15

Smolny

*

4.5

16

Chepukaitis G.

*

4.5


Shahmatnyj Biulletenj 10-1980 310 page
database of games in PGN format ch_zel80.zip(15 games of 120)