Championship of Soviet Army- Alma-Ata 5-30.10.1980

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

P

1

Malaniuk V.

*

11.5

2

Vladimirov E.

*

10.5

3

Yuferov S.

*

10.5

4

Vekshenkov N.

*

10.0

5

Kozlov V.E.

*

10.0

6

Yudasin L.

*

10.0

7

Shvedchikov A.

*

9.5

8

Sher M.

*

9.0

9

Karasev V.

*

8.5

10

Buturin V.

*

8.0

11

Verner A.

*

8.0

12

Epishin V.

*

7.5

13

Legky N.

*

7.5

14

Glianetz A.

*

7.0

15

Mordasov N.

*

7.0

16

Rytov B.

*

6.5

17

Moskalenko V.

*

6.0

18

Shalnev N.

*

6.0


database of games in PGN format ch_vvs80.zip(18 games of 153)