Championship of "Urozhay"- Volgograd 1980

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

P

1

Chernikov O.

*

10.0

2

Kholmov R.

*

9.5

3

Bogdanovich G.

*

9.0

4

Pavlenko O.

*

8.5

5

Zhmurov V.

*

8.0

6

Zhukhovitsky S.

*

7.5

7

Mukhamedzianov N.

*

7.5

8

Shestakov S.

*

7.5

9

Timofeev V.

*

7.0

10

Shtyrenkov V.

*

7.0

11

Fedorov V.

*

6.0

12

Baryshev O.

*

5.0

13

Terentiev A.

*

4.5

14

Dolgiy M.

*

4.0

15

Kovalev N.

*

4.0


database of games in PGN format ch_uro80.zip(15 games of 105)