Championship of "Avangard"- 1980

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

P

1

Kliukin B.

*

.

2

Golyak G.

*

.

3

Grokhotov V.

*

.

4

Gurevich M.

*

.

5

Ivanov A.

*

.

6

Kaminik A.

*

.

7

Kaplun L.

*

.

8

Kernazhitsky L.

*

.

9

Lopukhin A.

*

.

10

Nekrasov M.

*

.

11

Onoprienko V.

*

.

12

Paskov N.

*

.

13

Shushkovsky S.

*

.

14

Taborov B.

*

.

15

Kuzmin B.

*

.

16

Rumiantsev G.

*

.


Pak-Shakhmaty v shakhtersom krae.Donetsk,2001 138 page
database of games in PGN format ch_ava80.zip(37 games of 120)