Championship of "Zenit"- Leningrad 7.5-1.16.1979

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

P

1

Anikaev Y.

*

10.5

2

Dvoirys S.

*

10.5

3

Ruderfer M.

*

10.5

4

Filipenko A.

*

10.5

5

Zhelnin V.

*

9.0

6

Kalinsky I.

*

9.0

7

Kiselev S.

*

8.5

8

Lukin A.

*

8.5

9

Khlusevich S.

*

8.0

10

Eismont O.

*

8.0

11

Yermolinsky A.

*

7.5

12

Zhivodov G.

*

7.0

13

Chepukaitis G.

*

7.0

14

Zernitsky D.

*

6.0

15

Kalinichev S.

*

5.5

16

Arkhipov S.

*

5.0

17

Shchetinin A.

*

5.0


database of games in PGN format ch_zen79.zip(15 games of 136)
Hosted by uCoz