Championship of "Trud"- Ordzhonikidze 1977

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

P

1

*

.

2

Petrushin A.

*

.

3

Zilberstein V.

*

.

4

Shabanov Y.

*

.

5

*

.

6

Mishuchkov N.

*

.

7

Baikov V.

*

.

8

Vasiliev R.

*

.

9

Varlamov V.

*

.

10

*

.

11

*

.

12

*

.

13

*

.

14

*

.


Sait Ruchess.ru
database of games in PGN format ch_tru77.zip( games of 91???)