Championship of "Trud"- Rostov-on-Don 1976

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

P

1

Baikov V.

*

.

2

Osnos V.

*

.

3

Vasiliev R.

*

.

4

*

.

5

Mishuchkov N.

*

.

6

Varlamov V.

*

.

7

*

.

8

*

.

9

*

.

10

*

.

11

*

.

12

*

.

13

*

.

14

*

.


Sait Ruchess.ru
database of games in PGN format ch_tru76.zip( games of 91???)