Championship of "Avangard"- Kiev 8-28.7.1974

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

P

1

Simkin Y.

*

10.0

2

Kogan B.

*

9.0

3

Kalinsky I.

*

8.5

4

Foigel I.

*

8.5

5

Grokhotov V.

*

7.0

6

Lazarev E.

*

6.5

7

Kaplun L.

*

6.5

8

Denisenko

*

6.0

9

Peresypkin V.

*

6.0

10

Sakharov Y.

*

6.0

11

Marchenko A.

*

5.5

12

Kosikov A.

*

4.5

13

Chervonov

*

4.0

14

Ivanov

*

3.0


database of games in PGN format ch_ava74.zip(games of 91)
Hosted by uCoz