Championship of "Trud"- Dubna 30.3-23.4.1973

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

P

1

Cseshkovsky V.

*

11.5

2

Doroshkievich V.

*

11.0

3

Muratov V.

*

11.0

4

Nisman B.

*

11.0

5

Osnos V.

*

11.0

6

Shabanov Y.

*

10.0

7

Kimelfeld R.

*

9.5

8

Kozlov V.

*

9.0

9

Alekseev A.

*

8.5

10

Bitman A.

*

8.0

11

Kogan

*

8.0

12

Arseniev V.

*

7.5

13

Piankov

*

7.5

14

Shaposhnikov Y.

*

6.5

15

Gruzman B.

*

6.0

16

Konoval

*

6.0

17

Volfson V.

*

5.5

18

Sobol

*

5.5


database of games in PGN format ch_tru73.zip(2 games of 153)
Hosted by uCoz