Championship of "Lokomotiv"- Vilnius 1973

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

P

1

Zaltsman V.

*

10.0

2

Borisenko G.

*

8.5

3

Yakhin R.

*

8.5

4

Platonov I.

*

8.5

5

Kogan I.

*

7.0

6

Neshtukov I.

*

7.0

7

Monakov

*

6.5

8

Tarasevich

*

6.5

9

Ilyushkin

*

6.0

10

Kuzmichev

*

6.0

11

Shishov M.

*

5.5

12

Glatman

*

5.0

13

Shakirov

*

4.0

14

Balberov

*

2.0


"Shahmatnyj Bulletenj" 2-1974 page 48
database of games in PGN format ch_lok73.zip(1 games of 91)