Championship of "Dinamo"- Sukhumi 1973

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

P

1

Kupreichik V.

*

9.0

2

Kotkov Y.

*

8.0

3

Tuzovsky A.

*

8.0

4

Buslaev A.

*

7.0

5

Begun S.

*

5.5

6

Zaichik G.

*

5.0

7

Seoev R.

*

5.0

8

Kernazhitsky L.

*

4.5

9

Sideif-Zade F.

*

4.5

10

Sukhanov V.

*

4.5

11

Gofstein L.

*

3.5

12

Zatulovskaya T.

*

1.5


database of games in PGN format ch_din73.zip(16 games of 66)