Championship of "Zenit"- 7-25.4.1971

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

P

1

Ignatiev F.

*

12.0

2

Bukhman E.

*

11.5

3

Belov L.

*

11.0

4

Murrey Y.

*

10.5

5

Bykov Val.

*

10.0

6

Kuindzhi A.

*

9.0

7

Ageichenko G.

*

7.5

8

Bykov Vl.

*

7.5

9

Nikitinykh B.

*

7.5

10

Petrosian G.

*

7.5

11

Chepukaitis G.

*

7.0

12

Veltmander I.

*

6.5

13

Skvortsov A.

*

6.0

14

Novikov

*

4.0

15

Uminsky

*

2.0

16

Galuzin

*

0.5


database of games in PGN format ch_zen71.zip(11 games of 120)