Championship of "Avangard"- Kiev November-December 1971

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

P

1

Peresypkin V.

*

9.0

2

Marchenko A.

*

8.5

3

Sakharov Y.

*

8.0

4

Bannik A.

*

7.5

5

Abakarov J.

*

7.0

6

Lazarev E.

*

7.0

7

Shianovsky V.

*

7.0

8

Kurass Y.

*

6.5

9

Telman V.

*

6.5

10

Donchenko O.

*

6.0

11

Bylino O.

*

5.5

12

Kliukin B.

*

5.5

13

Kogan B.

*

4.5

14

Karnaukh

*

2.5


database of games in PGN format ch_ava71.zip(6 games of 91)