Championship of "Lokomotiv"- Moscow/Dubna 29.12.1970-20.1.1971

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

P

1

Borisenko G.

*

11.0

2

Yudovich M.(s)

*

11.0

3

Zaltsman V.

*

10.0

4

Kogan I.

*

10.0

5

Aronin L.

*

8.5

6

Krasnov V.

*

8.0

7

Glatman

*

7.5

8

Gergel V.

*

7.0

9

Kirkov

*

7.0

10

Shishov M.

*

7.0

11

Liubimov

*

6.5

12

Natapov

*

6.5

13

Fomin

*

5.5

14

Dmitriev

*

5.0

15

Miasnikov

*

5.0

16

Shakirov

*

4.5


database of games in PGN format ch_lok70.zip(11 games of 120)