Championship "Avangard" Kiev 6-26.9.1967

1 Kots,Yury Isakovich
&;
0111111110.5 / 15  
2 Zhidkov,Valery S 1
&;
111110.0 / 15  
3 Nikolaevsky,Yuri V
&;
101101119.5 / 15 64.75
4 Kuzmin,Gennadi P 0
&;
111119.5 / 15 62.50
5 Sakharov,Yury N 01
&;
011011119.5 / 15 62.00
6 Kurass,Iskir 1
&;
01119.0 / 15 66.25
7 Bannik,Anatoly 001
&;
1011119.0 / 15 57.50
8 Bukhman,Eduard 0
&;
1118.5 / 15 61.75
9 Zurakhov,Vladlen Y 001
&;
1118.5 / 15 55.25
10 Lazarev,Efrim M 000
&;
101117.5 / 15 47.25
11 Kostiuchenko,Alexander I 0010100
&;
1117.5 / 15 46.50
12 Voltschok,Alexander 000
&;
016.0 / 15 41.50
13 Gindin,Efim 0000001
&;
116.0 / 15 35.00
14 Lukianenko,A.F. 00000001
&;
014.5 / 15  
15 Kosikov,Alexey I 00000000001
&;
13.5 / 15  
16 Zveriaka,Yuri 0000000000000
&;
1.0 / 15  

Generated with ChessBase 8.0


database of games in PGN format ch_ava67.zip(119 games of 120)