Championship of "Burevestnik"- Yalta 1966

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

P

1

Cseshkovsky V.

*

.

2

*

.

3

Pinchuk S.

*

.

4

Mukhamedzianov

*

.

5

Bykhovsky A.

*

.

6

Alburt L.

*

.

7

Mukhin

*

.

8

Rashkovsky N.

*

.

9

Cheremisin

*

.

10

Shilov

*

.

11

Anikaev Y.

*

.

12

Zilberman

*

.

13

Byvshev V.

*

.

14

Shcherbakov

*

.

15

Volovich A.

*

.

16

Golenishchev

*

.


database of games in PGN format ch_bur66.zip(16 games of 120???)