Championship of "Spartak"- Kiev 1965

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

P

1

Suetin A.

*

13.5

2

Ljavdansky V.

*

12.5

3

Khasin Ab.

*

12.5

4

Kogan B.

*

12.0

5

Kondratiev P.

*

12.0

6

Simagin V.

*

12.0

7

Bannik A.

*

11.5

8

Cherepkov A.

*

11.5

9

Zhidkov V.

*

11.0

10

Mnatsakanian E.

*

10.5

11

Sergievsky V.

*

10.5

12

Dementiev O.

*

10.0

13

Shatskes B.

*

10.0

14

Katalymov B.

*

9.5

15

Bastrikov G.

*

7.5

16

Gershman

*

7.0

17

Shvartz A.

*

6.0

18

Goliak I.

*

4.5

19

Zotkin Y.

*

4.5

20

Kuzin

*

1.5


database of games in PGN format ch_spa65.zip(22 games of 190)
Hosted by uCoz