Championship of "Lokomotiv"- 1965

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

P

1

Bykov V.

*

8.0(?)

2

Shliakhtin I.

*

8.0(?)

3

Kozlov Y.

*

7.5

4

*

.

5

Kogan I.

*

.

6

Ivanov V.

*

.

7

Borisenko V.

*

.

8

*

.

9

*

.

10

*

.

11

*

12

*

.


Play-off: Bykov V.-Shliakhtin I. 2.5:1.5
database of games in PGN format ch_lok65.zip(games of 66)