Championship of "Burevestnik"- Sukhumi 1965

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

P

1

Taimanov M.

*

5.0

2

Bukhman E.

*

4.0

3

Polugaevsky L.

*

4.0

4

Bykhovsky An.

*

3.5

5

Byvshev V.

*

3.0

6

Volovich A.

*

3.0

7

Sosonko G.

*

3.0

8

Alburt L.

*

2.5

Semifinal of championship of "Burevestnik"- 1965(1 group)

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

P

1

Volovich A.

*

9.5

2

Taimanov M.

*

9.5

3

Byvshev V.

*

7.5

4

Bukhman E.

*

7.0

5

Godes D.

*

7.0

6

Bagirov V.

*

6.5

7

Sakaev

*

5.5

8

Sukhanov V.

*

5.5

9

Shkola

*

5.5

10

Selivanovsky S.

*

4.0

11

Shipov B.

*

4.0

12

Berezhnoi V.

*

3.5

13

Kuznetsov A.

*

3.0

Semifinal of championship of "Burevestnik"- 1965(2 group)

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

P

1

Polugaevsky L.

*

9.5

2

Bykhovsky A.

*

7.5

3

Alburt L.

*

7.0

4

Sosonko G.

*

7.0

5

Vatnikov I.

*

6.5

6

Ruderfer M.

*

6.5

7

Lomaya T.

*

6.0

8

Platonov I.

*

6.0

9

Khalilbeili S.

*

5.5

10

Zakharov A.

*

5.0

11

Gulko B.

*

4.5

12

Shtyrov

*

4.0

13

Bunatian

*

3.0


Shahmaty v SSSR 12-1965 1 page of cover
database of games in PGN format ch_bur65.zip(23 games of 184)