Ch Avangard 1965

1 Lazarev Efim M 2428 -82
&;
11111019.0 / 13 57.50
2 Tokarev VA     0
&;
111111019.0 / 13 53.50
3 Nikolaevsky Yuri V 2315 -22
&;
111018.0 / 13 49.25
4 Sakharov Yuri N     0
&;
1110118.0 / 13 47.50
5 Gufeld Eduard 2434 -179
&;
01117.5 / 13 46.25
6 Kots Yu     00
&;
1110117.5 / 13 44.75
7 Bykov Valery 2301 -65 00
&;
011117.0 / 13  
8 Nakonechny Sergey 2168 +22 000101
&;
0116.0 / 13 34.00
9 Shianovsky Vladislav I 2255 -70 00001
&;
01116.0 / 13 32.75
10 Levin Mikhail 1759 +434 000101
&;
10015.5 / 13  
11 Kostiuchenko Alexander I     010000
&;
15.0 / 13 31.00
12 Gerber Vladimir 2146 -11 00100010
&;
15.0 / 13 30.75
13 Ugolik V     110000010
&;
04.5 / 13  
14 Poliak Evsey     000000001
&;
3.0 / 13  

Generated with ChessBase 8.0


database of games in PGN format ch_ava65.zip(91 games of 91)