Championship of "Trud"(juniors)- Zheleznovodsk 1963

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

P

1

Balashov Y.

*

1

1

1/2

1

1

4.5

2

Razuvaev Y.

0

*

1/2

1/2

1

1

3.0

3

Chumachenko

0

1/2

*

1

1

1/2

3.0

4

Timoshchenko G.

1/2

1/2

0

*

1

1

3.0

5

Zhelnin V.

0

0

0

0

*

1

1.0

6

Yuferov S.

0

0

1/2

0

0

*

0.5


Sait Ruschess.ru
database of games in PGN format ch_trj63.zip(1 games of 15)