Championship of "Avangard" Kiev 1963

1 Levin,Naum L
&;
10111111110.0 / 13  
2 Sakharov,Yuri N
&;
01111119.0 / 13  
3 Shianovsky,Vladislav I 01
&;
1011118.5 / 13  
4 Kuzmin,Gennadi P
&;
11001118.0 / 13 49.00
5 Bannik,Anatoly
&;
1118.0 / 13 48.50
6 Bakhmatov,Eduard 100
&;
001111118.0 / 13 44.50
7 Pelts,Roman 1
&;
17.5 / 13  
8 Kurass,Iskir 001001
&;
101016.0 / 13  
9 Zamikhovsky,Abram Davidovich 00100
&;
0115.5 / 13  
10 Kostiuchenko,Alexander I 00011
&;
005.0 / 13  
11 Adler,Viktor 0001001
&;
04.5 / 13  
12 Poliak,Evsey 00000
&;
4.0 / 13  
13 Gindin,E 00000010
&;
3.5 / 13 18.50
14 Podgaetsky,A 0000000011
&;
3.5 / 13 17.00

Generated with ChessBase 8.0

Hosted by uCoz

database of games in PGN format ch_ava63.zip(91 games of 91)