Championship of "Lokomotiv"- 1961

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

P

1

Yakhin R.

*

7.5

2

Aronin L.

*

6.5

3

Cherskikh K.

*

6.5

4

Vasiliev I.

*

.

5

Zaitsev I.

*

.

6

Eidlin B.

*

.

7

Gaspariantz G.

*

.

8

Adamson

*

.

9

Krasnov S.

*

.

10

Glatman V.

*

.

11

Cherikovsky

*

.


database of games in PGN format ch_lok61.zip(14 games of 55)
Hosted by uCoz