Championship of "Trud"(Moscow)- 1959

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

P

1

Vasiukov E.

*

.

2

Bakulin N.

*

.

3

*

.

4

Ignatiev F.

*

.

5

Gusev Y.

*

.

6

Egorov

*

.

7

Vasilchuk Y.

*

.

8

Kuznetsov A.

*

.

9

Chistiakov A.

*

.

10

Beilin M.

*

.

11

Utiatsky

*

.

12

Zakharov I.

*

.

13

Tarasevich

*

.

14

*

.


Shahmatnaya Moskva 21-1960 3p
database of games in PGN format ch_trm59.zip(33 games of 91???)