Championship of "Spartak"- Leningrad 1957(swiss-8 games)

Rk

Name

P

1

Suetin A.

6.0

2

Yukhtman Y.

6.0

3

Zilber I.

6.0

4

Abroshin V.

6.0

Magergut

.

Khitrov

.

Luik H.

.

Kondratiev P.

.

Kirillov V.

.

Brantz

.

Idelchik

.

Gufeld E.

.

Kliachko

.

Chembrovsky

.

Liuboshitz A.

.

Karakhan

.

Kakabadze

.

Barenbaum

.

Chukaev E.

.

Romanov

.

Gurevich

.

Ufimtsev A.

.

Championship of "Spartak"(play-off)- Kishinev 1957

Rk

Name

1

2

3

4

P

1

Suetin A.

**

4.5

2

Yukhtman Y.

**

3.5

3

Zilber I.

**

3.5

4

Abroshin V.

**

0.5


database of games in PGN format ch_spa57.zip(23 games of ???)