Championship of "Burevestnik"- Moscow 1957

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

P

1

Ragozin V.

*

10.0

2

Flohr S.

*

9.5

3

Yudovich M.(s)

*

9.5

4

Baranov B.

*

9.0

5

Nikitin A.

*

9.0

6

Volovich A.

*

.

7

Fridstein G.

*

.

8

Gutop Y.

*

.

9

Berezin

*

.

10

Prokhorovich T.

*

.

11

Ravinsky G.

*

.

12

Sherbakov

*

.

13

Smilga

.

14

Bonch-Osmolovsky M.

*

.

15

Chistiakov A.

*

.


Vechernyaya Moskva 16.4.1957
database of games in PGN format ch_bur57.zip(36 games of 105)