Championship of "Spartak"- Kiev August 1955

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

P

1

Saigin V.

*

13.5

2

Zilber I.

*

13.5

3

Lipnitsky I.

*

12.5

4

Zhukhovitsky S.

*

12.0

5

Kholmov R.

*

11.0

6

Sokolsky A.

*

10.0

7

Chukaev E.

*

10.0

8

Vistinietzki I.

*

9.5

9

Karakhan Y.

*

9.0

10

Idelchik R.

*

.

11

Villard F.

*

.

12

Abroshin

*

.

13

Nogovitsyn A.

*

.

14

Glotov V.

*

.

15

Gufeld E.

*

.

16

Ignatiev F.

*

.

17

Chembrovsky

*

.

18

Korsakov

*

.


Zilber I.-Saigin V. 3.5:1.5

Shahmaty 14-1960 6 page
database of games in PGN format ch_spa55.zip(25 games of 158)