Championship of "Spartak"- Kharkov January 1953

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

P

1

Kholmov R.

*

10.0

2

Nezhmetdinov R.

*

9.5

3

Furman S.

*

9.0

4

Novotelnov N.

*

8.5

5

Saigin V.

*

8.5

6

Zhukhovitsky S.

*

8.0

7

*

.

8

Chukaev E.

*

.

9

Kliachko M.

*

.

10

*

.

11

*

.

12

*

.

13

*

.

14

*

.

15

*

.


Kriakvin,Tkachenko Samuil Zhukhovitsky,2018 144 page
database of games in PGN format ch_spa53.zip(1 games of 105)