Championship of "Urozhai"- Kalinin 1949

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

P

1

Vatnikov I.

*

17.5

2

Khilkov V.

*

16.5

3

Kanaian G.

*

16.0

4

Borisenkov

*

14.0(off contest)

5

Zhuravliov G.

*

11.5(off contest)

6

*

.

7

Zavertkin G.

*

8

Pulevich Y.

*

9

*

10

*

11

*

12

*

13

*

14

*

15

*

16

*

17

*

18

*

19

*

20

*

21

*


Novichenko Ocherki shahmatnoy istorii 1949 goda 281p
database of games in PGN format ch_uro49.zip(games of 210)