Championship of "Ugolshchik"- Novosibirsk April-May 1949

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

P

1

Gutman

**

0 1

0 0

1 1

1 1

0 1

6.0

2

Kurkletis

1 0

**

0 1

0 1/2

1/2 1

1 1

6.0

3

Ishchenko

1 1

1 0

**

0 1/2

0 1

1 0

5.5

4

Kokotko

0 0

1 1/2

1 1/2

**

1 0

1 1/2

5.5

5

Kharitonov

0 0

1/2 1

1 0

0 1

**

1 1/2

5.0

6

Milovanov

1 0

0 0

0 1

0 1/2

0 1/2

**

3.0


Novichenko Ocherki shahmatnoy istorii 1949 goda
database of games in PGN format ch_ugo49.zip( games of 30)