Championship of "Metallurg"- Pushkino December 1949

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

P

1

Ravinsky G.

*

16.5(off contest)

2

Goryainov

*

14.5

3

Lazarev

*

13.0

4

Ezenkin

*

12.0

5

Yarmashov

*

6

Dokshitsky

*

7

Sakharov

*

8

Ignatiev

*

9

Filipiev

*

10

Goriachev

*

11

Doronin

*

12

Yasvoin

*

13

Lazarev

*

14

Zelensky

*

15

Rio

*

16

Shushuev

*

17

Perelygin

*

18

Kaem Y.

*

19

Samborsky

*

20

Panasiuk

*


Novichenko V. Ocherki istorii shahmat v 1949 godu,2019 289 page
database of games in PGN format ch_met49.zip(games of 190)