Championship of "Uchitel"- Saratov 1939

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

P

1

Tarasov V.

*

10.0

2

Vaksberg A.

*

9.5

3

Konstantinov

*

9.5

4

Nezhmetdinov R.

*

8.5

5

Ufimtsev A.

*

8.0

6

*

.

7

Urshansky

*

.

8

*

.

9

*

.

10

*

.

11

*

.

12

*

.

13

*

.

14

*

.


database of games in PGN format ch_uch39.zip(2 games of 91???)