Championship of "Pishchevik"- Voronezh 1938

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

P

1

Khodzhaev Z.

*

13.0

2

Abramian

*

12.0

3

Agadzhanov

*

9.5

4

Yanushpolsky I.

*

9.5

5

*

.

6

Matzkevich

*

.

7

*

.

8

*

.

9

*

.

10

*

.

11

*

.

12

*

.

13

*

.

14

*

.

15

*

.


database of games in PGN format ch_pis38.zip( games of 105)