Championship of MTS- Kharkov 1936

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

P

1

Yudovich M.(s)

*

7.5(off contest)

2

Varvarov

*

7.0

3

Marach

*

7.0

4

Rudakovsky I.

*

7.0

5

Naglis B.

*

6.0

6

Benenson

*

.

7

Nazarov

*

.

8

Sadkevich

*

.

9

Ivchenko

*

.

10

Bluket N.

*

.


Play-off: Rudakovsky I.-5.5(of 8),Marach - 4.5, Varvarov -2
64 49-1936 1 page
database of games in PGN format ch_mts36.zip(1 games of 36)