Championship of "Ugolshchik"- Bogoroditsk March 1935

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

P

1

Chistiakov A.

*

14.5

2

Demin

*

14.0

3

Golberg

*

12.5

4

Smirnov

*

12.0

5

Popov

*

11.5

6

Fedorov

*

10.5

7

Gusev

*

9.0

8

*

.

9

Cherkasov

*

.

10

*

.

11

*

.

12

*

.

13

*

.

14

*

.

15

*

.

16

*

.


64 4-5-1935 66 page
database of games in PGN format ch_ugo35.zip(games of 120)