Championship of "Politprosvetrabotniki"- November 1935

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

P

1

Rozenstein

*

2

Khodzhaev Z.

*

3

Mandryka

*

4

Goryainov

*

5

Rokhlin Y.

*

6

Alekhin Alexey

*

7

Chistiakov-Voronezh

*

8

Kuliabko

*


64 31-1935 4 page
database of games in PGN format ch_pol35.zip(games of 28)