1 Championship of "Pechatnik"- Moscow November 1935

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

P

1

Panov V.

*

9.5

2

Slonim S.

*

8.0

3

Gaiduk K.

*

.

4

Gorfinkel A.

*

.

5

Iglitsky A.

*

.

6

Kamenetsky Y.

*

.

7

Vainshtein S.

*

.

8

Kovalevsky

*

.

9

Kosokin P.

*

.

10

Kuleshov

*

.

11

Lenau

*

.

12

Kamegulov V.

*

.


database of games in PGN format ch_pec35.zip(games of 66)